Ons fokdoel

Het fokdoel van de Wiltshire Horn schapenfokkerij  "Van d'Heerewei"  is het behouden van de goede eigenschappen van de Wiltshire Horn met beste groei en gebruikseigenschappen waarbij de dieren weinig arbeid vergen.  Wij kweken en selecteren volgens de geldende rasstandaard zonder te vergeten waarvoor het schaap in oorsprong is bedoeld: een vleesschaap van uitzonderlijke kwaliteit. 

En fokken is verbeteren; streven naar het ideale dier.  Uit iets goeds kan men iets beters fokken.

Na enkele jaren mogen we reeds stellen dat onze schapen beduidend beter scoren dan het gemiddelde van hun rasgenoten.  De belangrijkste reden hiervoor is dat wij kritisch evalueren en een strikt selectiebeleid handhaven.  Naast model, maat en uitstraling zijn ook vruchtbaarheid, moedereigenschappen en groeikracht onze belangrijkste criteria.  Om de sterke punten te identificeren wordt ook gekeken naar afkomst en prestaties van familieleden.  Het is deze selectie welke de hoeksteen vormt van het succes van de Van d'Heerewei schapenfokkerij.

Veel aandacht wordt besteed aan de aanschaf van een ram.  Diens genen zijn voor de helft aanwezig in de lammeren, zijn invloed op het koppel is dan ook groot.  Onze ideale Wiltshire Horn ram is groeikrachtig, groot, lang met goed beenwerk en best bespierd met een prima deklust.  Hij vererft snel groeiende, goed bevleesde lammeren.  De ram dient uit productieve ouders af te stammen en mag geen storend gebrek hebben.

Is de mannelijke invloed groot wat betreft de vererving van groeikracht en bespiering, voor het doorgeven van de vruchtbaarheid wordt de ooienlijn verantwoordelijk geacht.  Onze ooien moeten daarom grootramig zijn en voldoende lengte hebben en het moeten vruchtbare attente moeders zijn.  Rekening houdend met het feit dat het milieu van grote invloed is op de productiegrootte verwachten wij van een volwassen ooi gemiddeld 2 lammeren per worp. 

Al onze dieren zijn scrapie-onverdacht of ARR/ARR getest.