Wiltshire Horn : zelfredzaam vleesschaap

03-05-2017 10:04

Sommige houders van Wiltshire Horn schapen opteren voor een extensieve manier van kweek en opfokken.  Dit houdt in dat de schapen op een vrij natuurlijke manier gehouden worden waarbij de dieren zeer zelfredzaam moeten zijn.  

Wij verkiezen een meer intensieve veehouderij door onderandere krachtvoergift voor de hoogdrachtige ooien en opgroeiende lammeren.  De uitval bij geboorte en opfok is opmerkelijk lager en de extra krachtvoergift, naast kwaliteitsvol hooi en het royale voorjaarsgras, komt de ontwikkeling en groei van de lammeren ten goede.  In de jeugdgroei wordt namelijk de basis gelegd voor een goed ontwikkeld en gezond volwassen dier.  Jonge lammeren moeten voldoende goede kwaliteit gemakkelijk verteerbaar eiwit opnemen en dat zit in lammerbrok.  Zonder krachtvoer is de lengtegroei van het opgroeiende dier minder en de vervettingsgraad zal toenemen.

Een in 2000 en 2001 in Nederland uitgevoerd praktijkonderzoek bij vleesschapen leert dat lammeren in de weide die de eerste vier maanden onbeperkt krachtvoer ter beschikking kregen, 69 gram per dag harder groeiden.  Hun dagelijkse krachtvoeropname bedroeg 615 gram.  De dieren uit de groep die een beperkte krachtvoergift van 260 gram/dag ontvingen realiseerden een extra groei van 40 gram per dag tegenover de lammeren welke uitsluitend met gras opgroeiden.  De bevleesdheid en vetbedekking tussen de drie groepen was op een gewicht van 36 kg (ooien) en 40 kg (rammen) vrijwel gelijk maar de op gras afgemeste dieren waren respectievelijk een en twee maand ouder dan deze welke beperkt en onbeperkt krachtvoer ontvingen.  Het slachtrijp maken van lammeren uitsluitend op gras is economisch dan wel het meest interessant maar voor een optimale groei en ontwikkeling is krachtvoergift, vooral voor drieling of lichtere lammeren, zeker aangewezen en blijkt het een goede investering te zijn. 

Vorig jaar hebben wij twee ramlammeren geslacht, één kreeg tot 200 gram krachtvoer per dag tot de leeftijd van 4 maanden (een maand na het spenen) en werd de laatste weken voor de slacht in de weide een weinig bijgevoerd met bietenpulp en gerst.  Op een leeftijd van 7 maanden resulteerde dit in een karkasgewicht van 30 kg.  Een tweede aangekocht dier van vrijwel dezelfde leeftijd werd op gras grootgebracht.  Zijn karkasgewicht bedroeg ca 23 Kg.   De vervettingsgraad van beide dieren was gelijk, het verschil zat hem in de groei en bevleesdheid.  Maar de smaak van beide: onovertroffen.  Want als er één ding is waarover iedereen het eens is; de vleeskwaliteit van een Wiltshire Horn schaap is uitmuntend.

Dat de Wiltshire Horn een "gemakschap" is kan ik ten volle bevestigen, voor vele hobbyisten is het een belangrijke reden om het ras aan te schaffen.  Maar aan het feit dat het het ook een productief vleesschaap is of kan zijn wordt helaas te weinig aandacht geschonken.

Uit een marketingonderzoek uitgevoerd door Vlam en GfK Belgium blijkt dat lams- en schapenvlees in ons land op de vleesmarkt een volume-aandeel heeft van 3% en dat het op langere termijn populairder wordt.  Met de Wiltshire Horn kunnen wij een kwalitatief hoogstaand product aanbieden hetwelk op een diervriendelijke en ecologisch verantwoorde wijze geproduceerd wordt.  Het is aan ons om de consument daarvan te overtuigen, mede door het aanbieden van goede slachtklare dieren met een commercieel interessant karkasgewicht.  Een win-win situatie voor zowel producent als consument.