Stamboek

Voor iedere schapensoort bestaat er een rasstandaard.  Een stamboek bewaart deze standaard door rammen, ooien en lammeren te registreren en te beoordelen.  Kweken op basis van de standaard zorgt voor het voortbestaan en de kwaliteit van een ras.

Onder het toezicht van de Vlaamse overheid worden in Vlaanderen de afstammingen van schapenrassen bijgehouden door de vzw. Kleine Herkauwer Vlaanderen (KHV).  Ook de stamboekregistratie van het Wiltshire Horn schaap wordt beheerd door de KHV.  Wil je meer weten over KHV en zijn werking:  https://www.khv.be

Waarom aan stamboekwerking doen ?

Een stamboekdocument biedt de garantie dat het dier beantwoord aan de eigenschapen van het ras.  Het bewijs van afstamming verhoogt de verhandelbaarheid van het schaap en uw reputatie en geloofwaardigheid als fokker.

En gezien we een klein ras zijn in Vlaanderen is het ook van het grootste belang dat de afstammingen nauwkeurig bijgehouden worden, zo niet zou men ongewild aan inteelt kunnen doen.  Voor het behoud van een ras is het van belang dat de inteelttoename beperkt blijft.  Een forse toename van inteelt zal lijden tot meer afwijkingen, kleinere dieren, een kortere levensduur en lagere vruchtbaarheid.  

Maar er is meer; door de dieren in te schrijven in het stamboek en KHV lid te worden krijgt men de mogelijkheid om deel te nemen aan officiële tentoonstellingen en prijskampen.  Als lid van KHV heeft men ook toegang tot de algemene databank.  Hierdoor kan men de afstammingen van de schapen van zichzelf maar ook van collega's nakijken en zien of sommige van de dieren te gebruiken zijn in de eigen fokkerij.

In het stamboek wordt er ook gestreefd naar dieren welke ongevoelig zijn voor scrapie; een ziekte aan het centraal zenuwstelsel.  Deze gevoeligheid is erfelijk bepaald.  Vier genotyperingen zijn van belang VRQ, ARQ, AHQ en ARR.  Een schaap met genotype VRQ/VRQ is het meest gevoelig voor scrapie, een schaap met genotype ARR/ARR is het ongevoeligst.  Door te fokken met scrapie-resistente koppels is er zekerheid op scrapie-resistente nakomelingen.