Afscheid nemen

12-06-2016 14:11

Dit weekend werden de lammeren gespeend en hebben de nieuwe eigenaars hun gereserveerde dieren afgehaald.  De aanblik in de weide doet thans vreemd aan zonder het jeugdig volkje, je bent er toch snel aan gehecht.  

Niettegenstaande Wiltshire Horn ooien zeer melkrijk zijn, is spenen op de leeftijd van drie maanden in regel geen probleem.  Na ruim een maand daalt de melkproductie immers al fors en na ongeveer drie maanden kan de ooi nog onvoldoende melk produceren.  Daardoor gaan de lammeren vaker en harder zuigen.  Dit geeft een grotere belasting van de uier en de spenen en geeft meer kans op uierproblemen bij de volgende dracht en zoogperiode. 

Alle lammeren die we dit jaar ter beschikking hadden zijn, met uitzondering van één exemplaar, allemaal verkocht voor de kweek.  Kwaliteitsvolle dieren welke de reputatie van onze fokkerij alle eer zullen aandoen.