"Gierigheid bedriegt de wijsheid"

09-04-2018 08:03

 

Als je al te zuinig bent kom je vaak voor hoge kosten te staan.  Het was bij ons niet echt zo, maar toch ...

Het begon allemaal vorige zomer toen er door droogte weinig grasgroei was. Toch bleven onze dieren mooi in conditie.  In verhouding met het aantal dieren hebben we namelijk de beschikking over ruim voldoende weiland met als gevolg dat, toen er in het najaar opnieuw overvloedig gras beschikbaar kwam, onze schapen niet een optimale dekconditie verkeerden.  In tegenstelling tot andere jaren werd er in de dekperiode niet bijgevoerd waardoor het "flushing" effect wegviel (het verhogen van de voergift met het doel het aantal ovulaties te verhogen en het aantal levend geboren lammeren te doen stijgen).  Maar de "besparing" van enkele tientallen euro's resulteerde dit voorjaar in een opvallend groot aantal éénling lammeren.  Het begon nochtans veelbelovend met een tweelingworp van Flora en de drieling van Flos.  De andere ooien lieten het wat productie betreft wat afweten maar gelukkig verliepen de geboortes normaal en zijn alle lammeren gezond en groeien ze goed.

Maar het lammerseizoen is nog niet voorbij.  De jonge ooien die bij Jakke werden gedaan zijn later bevucht, hun lammetjes worden de volgende weken verwacht.

Dit jaar hebben wij, tot op heden, veel ramlammeren en dit blijkt ook bij enkele andere Wiltshire Horn fokkers het geval te zijn.  Sommigen hebben zelfs uitsluitend mannelijke nakomelingen van hun ooien.  Van een rammenjaar gesproken.

Toch geldt dit blijkbaar niet voor alle rassen.  Een kennis van ons kweekt met een tiental Barbados Black Belly ooien.  Met een gemiddelde lammerworp van +3 werden op enkele lammetjes na uitsluitend ooikes geboren.  We zouden er voor tekenen ...