Inteelt versus lijnenteelt

25-09-2018 14:15

In een eerder artikel haalde ik reeds de inteeltproblematiek aan welk in een klein fokkerijbestand als dit van de Belgische Wiltshire Horn een ernstige bedreiging vormt.  Bewuste inteelt biedt wel de mogelijkheid om bepaalde eigenschappen op een snelle manier vast te leggen.  Maar samen met de goede eigenschappen treden ook negatieve eigenschappen op de voorgrond.  Het dier waarop de inteelt gebaseerd is mag dan ook geen belangrijke fouten vertonen.  En op elke vorm van inteelt moet een zeer strenge selectie volgen aangezien de negatieve inteelteffecten een hele foklijn kunnen vernietigen.  Je verliest de eigenschappen die ervoor zorgen dat je je dieren min of meer probleemloos kan houden.  Een forse toename van inteelt zal lijden tot meer afwijkingen, kleinere dieren, een kortere levensduur en lagere vruchtbaarheid.  Wil men toch bepaalde eigenschappen in de foklijn verankeren kan men beter gebruik maken van de minder risicovolle lijnenfokkerij waarbij meerdere dezelfde voorouder(s) in de derde of vierde generatie terugkeren.

Lijnteelt houdt in dat we fokken met dieren die minder aan elkaar verwant zijn dan bij inteelt.  Door dieren met gelijke eigenschappen en type met elkaar te paren zullen de nakomelingen bij lijnenfok ook meer op elkaar gaan lijken.  Het moet dan ook slechts worden toegepast met zeer goed verervende dieren uit een stam van goede voorouders.  Met een goede kennis van het ras, de eigenschappen van het ras en van het individuele betrokken dier, zijn afstamming en de eigenschappen van de voorouders, kan lijnteelt succesvol uitpakken.

De zeer beloftevolle en correct gebouwde Kobe van d'Heerewei is een zoon van Schapendries Jakke uit een Gabbe-dochter welke uit een uitstekende moedelijn stamt.  Kobe wordt door zijn nieuwe eigenaar ingezet op uit Nederland geïmporteerde ooien die onverwant zijn aan de Hoenderhave lijn waaruit Jakke stamt.  Mannelijke nakomelingen van Kobe van d'Heerewei komen daardoor in aanmerking om terug in ons koppel in te kruisen om de maat, lengte en groeikracht van Gabbe in onze lijn te versterken.  Het tussentijds dubbel gebruik van volledig onverwante buitenlandse bloedlijnen zal zorgen voor de noodzakelijke outcross bloedvoering zodat het inteeltpercentage toch beperkt blijft.

In afwachting we van deze lijnenteelt mogelijk gebruik zullen maken is het aan Jakkes volle broer, Schapendries Kastro, om voor nageslacht te zorgen.  Hij krijgt alvast enkele ooien toegewezen om zich te bewijzen.

Wie zich niet meer moet bewijzen: Schapendries Gabbe.  Ook dit jaar was zijn nageslacht uitmuntend en veelgevraagd.  Op de voorbije stamboekkeuring mochten zijn jaarling ooien op veel bijval rekenen en van zijn talrijke mannelijke nakomelingen dit jaar zijn er opnieuw drie welke in andere koppels als dekram zullen ingezet worden.   Eén van hen, Klaas van d'Heerewei, werd geëxporteerd naar Duitsland waardoor in al onze buurlanden een zoon van schapendries Gabbe actief is.