Maart 2017

12-03-2017 20:51

Maart is gewoontegetrouw de maand dat bij ons de lammetjes geboren worden.  Tot op heden hebben 6 ooien geworpen hetwelk resulteerde in 13 kleintjes zijnde 8 ooikes en 5 rammetjes.  Met het goede weer van voorbije dagen konden ze al snel de weide in.  Ik hoef U ongetwijfeld niet te zeggen welk een mooi beeld dit geeft, al dat ronddartelende grut tussen hun grazende moeders.  Niettegenstaande onze schapen in een goede conditie verkeren kreeg één van de ooien problemen met melkziekte.  Enkele injecties met calcium en vitamine D zorgden voor een spoedig herstel en op advies van de veearts wordt nu ook luzernehooi bijgevoerd.  Tot eind van de maand moeten nog drie ooien lammeren, twee jonge dieren alsook onze ouderdomsdeken, de negenjarige Charlie.  We kijken er naar uit.