Surprise

02-09-2016 11:40

Toen in de lammertijd één van de deze winter bijgekochte ooien niet drachtig bleek te zijn werd ze bij een kennis in de weide geplaatst.  Op 21 juli kregen we een telefoontje dat het schaap onverwacht gelammerd had en dat haar dochter "Liesje" in goede gezondheid verkeerde.  Blijkbaar heeft Gabbe zijn taak als vaderdier op zich genomen toen de ooi in februari - onbevrucht - ons bestand vervoegde.  Niettegenstaande de praktische problemen zijn we toch blij met het nakomertje.

De enige Gabbe zoon welke we nog in ons bestand hebben en die voor de slager bestemd is, werd nog eens gewogen.  Toen dit dier zestig dagen oud was woog het 28,2 Kg.  Thans 5,5 maand oud, haalt hij een zeer mooi gewicht van 55 Kg.  En dit puur op gras, niet afgemest.  Het geeft ons een indicatie van de groeikracht van onze ram's nakomelingen.