Vooral 's winters dorstig

11-02-2017 18:20

Een schaap dat niet genoeg water kan drinken zal ook te weinig voer opnemen.  In het voorjaar en de herfst drinken schapen weinig omdat het malse gras zoveel vocht bevat dat de dieren weinig behoefde hebben aan water.  Op warme zomerdagen en in de winter daarentegen, wanneer hooi of graskuil gevoerd wordt, drinken de dieren wel veel.  De dagelijkse drinkwaterbehoefte is afhankelijk van het soort voedsel, de omgevingstemperatuur, het stadium van de dracht of lactatie …  Zogende ooien bijvoorbeeld, die een rantsoen van hooi en krachtvoer krijgen, kunnen tot 10 liter per dag drinken !  Maar hoeveel water een schaap of lam per dag drinkt doet er eigenlijk niet toe, er moet in alle gevallen voldoende drinkwater beschikbaar zijn.  Als de hoeveelheid of kwaliteit van het water niet voldoende is neemt de ruwvoederopname af.  Dit kan aan het eind van de dracht resulteren in een onvoldoende groei van de ongeboren lammeren maar ook in slepende melkziekte of abortus.