Waar koop je Wiltshire horn schapen ?

27-11-2016 09:50

Regelmatig worden er Wiltshire Horn schapen voor weinig geld aangeboden.  Maar of dit zelfruiende, inteeltvrije raszuivere dieren zijn valt echter te betwijfelen.

Ben je op zoek naar gezonde goede fokdieren die voldoen aan de standaardkwalificatie van het ras, wendt u dan tot een stamboekkweker.  De prijzen van deze schapen kunnen mogelijk wat hoger liggen maar dieren die ingeschreven staan in het stamboek bieden de garantie dat ze over de genen beschikken welke het ras eigen zijn en dat ze aan de normen van het stamboek voldoen.  Hun nakomelingen kunnen ook opgenomen worden in het stamboek hetwelk de verhandelbaarheid ervan vergroot.  De vraag naar raszuivere Wiltshire Horn ooien is groot.

De prijzen voor deze dieren variëren al naar gelang de fokker (te) veel dieren heeft en er veel of weinig vraag is.  Iedereen mag zelf zijn prijs bepalen, maar deze zal voor ooilammeren veelal tussen de 150 € en 180 € liggen.  Voor oudere ooien is de prijs afhankelijk van de leeftijd en haar fokresultaten.

Zorg bij de aanschaf van dieren ook voor een goede ram, hij is heel bepalend voor uw volgende generatie schapen.  De kwaliteit van de ram bepaalt zijn kostprijs maar jonge dekrammen zijn normaal vanaf 180 €  beschikbaar. 

Tot slot wil ik nog meegeven dat een goed dier nooit te duur werd betaald.  Het jarenlang plezier welk het U verschaft weegt niet op tegen de eenmalige kostprijs.