Vereniging

De Belgische Wiltshire Horn fokkers die geïnteresseerd zijn in stamboekwerking komen ongeveer twee maal per jaar samen.  Op deze bijeenkomsten wordt voorlichting gegeven, informatie uitgewisseld en worden er afspraken gemaakt. 

De vereniging heeft geen strakke regels, het zijn gezellige samenkomsten met fokkers en houders van Wiltshire Horn schapen.  Het contact tussen mensen met dezelfde interesse is door het uitwisselen van ervaringen uiteraard bijzonder leerrijk.  De onderlingende contacten maakt het ook makkelijker om aan dekrammen met andere bloedlijnen te komen.