Voeding

Schapen zijn herkauwers en kunnen het niet doen op geconcentreerd voer alleen.  Ze hebben naast de nodige voedingsstoffen vooral ruwvoer nodig om gezond te blijven.  In voorjaar, zomer en herfst zal dat voornamelijk gras zijn, in de winter hooi of kuilvoer.  Voor Wiltshire Horns maakt het niet veel uit, zolang de kwaliteit maar goed is.

Voor een goede spijsvertering is de ruwvezel die in ruwvoeder zit onmisbaar. Voldoende structuurrijk ruwvoeder neutraliseert de verzuring van de pens, die ontstaat bij het verwerken van koolhydraten. Voeding waarop lang gekauwd en herkauwd wordt, stimuleert de speekselproductie.

Het voer van herkauwers gaat in eerste instantie naar de pens en de netmaag.  Het wordt daar voorbewerkt.  Vervolgens braken de dieren de pensinhoud in gedeelten op en kauwen het nog een keer.  Na inslikken verteren ze het verder in de boekmaag en de lebmaag.  Bij te weinig ruwvoer of teveel krachtvooer ineens kunnen de dieren pensverzuring krijgen.  Het speeksel dat vrijkomt bij het herkauwen neutraliseert het zuur in de pens en is dus van levensbelang.

De Wiltshire Horn is een echt vleesschaap en heeft dan ook goede voeding nodig.  In regel voldoet weidegang goed.  Afhankelijk van de grondsoort en het weidebeheer mag men per hectare rekenen op een bezetting van 10 tot 15 schapen met lammeren.  Wanneer in het voorjaar of na bemesting het gras sterk groeit, bevat het te veel eiwitten en is bijvoeding met bv. hooi aangewezen.  Het lijkt tegenstrijdig om bij veel gras toch nog bij te voeren maar de ervaring leert dat het dan juist nodig is.  De hooiruiven van onze dieren zijn dan ook altijd gevuld.  Daarnaast hebben ze ook permanent een mineralenliksteen ter beschikking, de dieren nemen er naar behoefte van op.

In de winterperiode geven wij naast onbepekt ruwvoer, geweekte bietenpulp en gerst.  Hiermee kunnen we de conditie van de ooien goed op peil houden.  De laatste twee maanden voor het werpen groeien de lammeren in de baarmoeder sterk en neemt de inhoud van het maagdarmkanaal af.  Hierdoor daalt de ruwvoeropname en moet het voer dus steeds geconcentreerder worden.

Na het aflammeren moeten de ooien in staat gesteld worden om voldoende melk te kunnen produceren.  Goed hooi, schoon water en schapenkorrel zijn uitstekende voedermiddelen om een uitgebalanceerd rantsoen samen te stellen.

Pasgeboren lammeren dienen biest op te nemen: Veel, Vlug en Vaak.  Ingeval de melkgift van de ooi om wat voor reden dan ook tegenvalt, worden de lammeren bijgevoerd met runderbiest of kunstmelk. 

Wanneer de lammeren een tweetal weken oud zijn, zorgen wij in de stal voor een aparte ruimte die voor volwassen dieren niet toegankelijk is en verstrekken het jeugdig volkje daar krachtvoer.  De hoeveelheid brok voor de ooien bouwen we dan snel af.  We voeren de lammeren in het begin naar behoefte en bouwen op tot ca 200 gram bij het afspenen, dit op een leeftijd van 13 tot 15 weken.  Onderschat dit onderdeel van het voeren niet.  Voor een goede groei en een probleemloze overgang van moedermelk naar kracht- en ruwvoer is het belangrijk dat de lammeren snel leren eten.  Het vroeg en goed leren eten van ruwvoer bevorderd een goede penswerking.  Lammeren die te laat krachtvoer eten blijven te lang afhankelijk van de moedermelk.  Na het spenen zal hun groei een sterke terugval kennen waar het juist zeer belangrijk is om een blijvende groei in de lammeren te houden om tot een goed eindprodukt te komen.  Onze jonge dieren krijgen dan ook de beste weide en tot ruim na het spenen wordt hen schapenkorrel vertrekt.  En naast goede voeding is ook voldoende goed drinkwater een vereiste om de dieren in een goede conditie te houden.

Wiltshire Horn ramlammeren groeien enorm snel en kunnen vlot uitgroeien tot goede vleeslammeren.  Worden ze aangehouden verbaas U er dan niet over dat hun groei in het najaar lijkt te stoppen, na de winter zal deze hernemen.  Pas als ze twee zijn krijgen ze hun imposante postuur.

Wie dieper wil ingaan op voeding van schapen zou ik willen verwijzen naar de publicaties van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.  Deze uitgaven kunnen gedownload of per mail aangevraagd worden bij  Vlaanderen.be